Meneer in de HEMA: ik zag u kijken. Naar de Nederlandse vrouw met een hoofddoek. U bleef een aantal minuten kijken en schudde daarna nee-knikkend uw hoofd. Waarschijnlijk dacht u: “dat moest zeker van haar man!“, of: “moslims nemen de wereld over, zelfs onze Nederlandse vrouwen!“. U keek ook niet zomaar naar die Nederlandse vrouw met een hoofddoek. U keek veroordelend. Uw mening had u al gereed, nog voor u ook maar een woord met haar gerept had.

Meneer in de HEMA, wat nu als die mevrouw er zélf voor heeft gekozen een hoofddoek te gaan dragen? Helemaal zelf. Eigen keuze. Net als dat het haar eigen keuze is geweest om zich te verdiepen in de Islam, en vervolgens te vinden dat dat geloof perfect bij haar paste.

Meneer in de HEMA, als u iets verder had gekeken dan uw neus lang was, als u niet zo bevooroordeeld door het leven zou gaan, als u in plaats van direct veroordelen nu eens uw horizon verbreedt. Wellicht had u dan begrepen waarom die Nederlandse mevrouw ervoor heeft gekozen om met een hoofddoek rond te lopen.

Die Nederlandse vrouw was en is namelijk mijn zus en het dragen van een hoofddoek was voor haar een keuze die ze zelf heeft gemaakt. Enerzijds met trots, maar anderzijds was dat natuurlijk ook voor haar een grote stap. En ik snap waarom. Wellicht voor haar om andere redenen, maar ik weet hoe hard deze wereld kan zijn. Hoe hard mensen kunnen zijn. Hoe zwaar zij kunnen veroordelen. En u was daar vandaag, op de 7e dag dat zij een hoofddoek droeg, het perfecte voorbeeld van, meneer in de HEMA.

Weet u? Ook al víndt u er dan iets van, dat mag, we leven immers in Nederland, maar doe dat dan lekker thuis aan de koffietafel. Want ondanks dat mijn zus het vandaag niet gezien heeft, zal er een dag komen dat iemand dit wel in haar gezicht doet. En dat doet pijn, meneer in de HEMA. Want zou u ook zo kijken als iemand zich bekeerde tot het Christendom?

Ik ben trots op mijn zus. Of ze nu blauw, geel, rood, Christen, Boeddhist, Sinterklaas of Pino zou zijn. Maar dat is ze niet. Want ze is een moslima. Uit vrije wil. Al vindt u dat misschien moeilijk te begrijpen.

Link foto: https://www.flickr.com/photos/ranoush/2108713829